ข่าวฟุตบอล กสทช. ให้งบ 600 ล้านซื้อลิขสิทธิ์ดูบอลโลกฟรี

ข่าวฟุตบอล กสทช.

ข่าวฟุตบอล กสทช. อนุมัติงบ เพื่อให้คนไทยดูบอลโลกฟรี

ข่าวฟุตบอล กสทช. ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2022 นาย ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติสั่งอนุมัติเงินสนับสนุนให้กับการกีฬาแห่งประเทศไทยเพื่อนำไปซื้อลิขสิทธิถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกด้วยจำนวน 600 ล้านบาท กสทช. ให้ กกท. ทำหนังสือชี้แจงรายละเอียดที่มาของการของบประมาณซึ่งจากเดิมมีจำนวนกว่า 1,600 ล้านบาทตามราคาที่ต้องจ่ายจริงเพื่อซื้อลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกให้คนไทยดูฟรีก่อนที่ในวันนี้ 9 พ.ย. กสทช. ได้นำเรื่องเข้าที่ประชุมบอร์ดเพื่อลงมติอนุมัติงบดังกล่าว

โดยล่าสุดภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมบอร์ดบริหารของกสทช.ปัดให้สัมภาษณ์กับสื่อแต่เปลี่ยนเป็นออกใบคำแถลงของ ไตรรัตน์ วิริยะศิริกุล รักษาการแทนเลขาธิการกสทช.กล่าวถึงผลการประชุมซึ่งปรากฏว่าทางที่ประชุมมีมติอนุมัติเงินสนับสนุนแก่ กกท. เพื่อถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกตามจำนวนค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริงแต่อยู่ในวงเงิน 600 ล้านบาท จากเดิมที่เคยขอไป 1,600 ล้านบาทโดยให้คณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะและสำนักงานกสทช.ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

กรณีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อให้มีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกทั้ง 64 นัด ที่ประชุม กสทช. ได้มีการพิจารณาอย่างรอบคอบแล้วเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวเป็นการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการด้านกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมอย่างทั่วถึงตามมาตรา 52 (1) องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นการดำเนินการเพื่อส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาค

บุคคลทั่วไปตามมาตรา 36 และมาตรา 52 แห่ง พ.ร.บ. ประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2551 ซึ่ง กสทช. สามารถดำเนินการได้และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุนกทปส.) ตามพ.ร.บ. องค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ พ.ศ. 2553 และที่แก้ไขเพิ่มเติม อีกทั้งการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้าย FIFA World Cup Final เป็น 1 ใน 7 รายการที่ กสทช. กำหนดไว้ในประกาศ กสทช. เรื่องหลักเกณฑ์รายการโทรทัศน์สำคัญที่ให้เผยแพร่ได้เฉพาะในบริการโทรทัศน์ที่เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2555 Must Have

โดยกรรมการเสียงข้างมากอนุมัติเงินจากกองทุน กทปส. 600 ล้านบาทรวมภาษีและอากรอื่นใดเพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถรับชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลก 2022 ทั้ง 64 นัด ผ่านฟรีทีวีทุกแพลตฟอร์มเพื่อส่งเสริมครองสิทธิของคนพิการผู้มีรายได้น้อยและคนด้อยโอกาสให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายกกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ได้อย่างเสมอภาคกับบุคคลทั่วไป

 

 

ติดตาม ข่าวฟุตบอล และ ไฮไลท์ฟุตบอล ได้แล้วที่ เว็บแทงบอล เว็บนี้ที่เดียว

สมัครเล่นการพนันออนไลน์ทุกชนิดได้ที่ >>>>>Line: https://line.me/R/ti/p/@495zhwaf <<<<<